Apartament w Kołobrzegu

Zakopane

Apartament nad morzem "Morski Relaks" znajduje si? w Dzielnicy Uzdrowiskowej Ko?obrzegu. Obok najlepszych ko?obrzeskich hoteli takich jak Aquarius, Diva, Marina, Solny, i innych.

Nie przypadkowo reprezentacja pi?karska Danii wybra?a na Euro 2012 roku t? dzielnic? Ko?obrzegu ,jako miejsce swej bazy noclegowej oraz odnowy fizycznej.

Niewielka odleg?o?? od morza - 300 m jest atutem apartamentu Morski Relaks. Przej?cie na pla?? zajmuje kilka minut spacerem wzd?u? pi?knej stuletniej alei bukowej, w nadmorskim parku. Po drodze mijamy amfiteatr(koncerty, przedstawienia, kabarety, festiwal muzyki techno Sunrise) i liczne punkty z ma?? gastronomi?. W pobli?u amfiteatru znajduje si? fort - KAMIENNY SZANIEC z 1832r. Obecnie jest tu kawiarnia, sma?alnia ryb z widokiem na morze oraz salon gier dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Wieczorami, przy szumie morskich fal , odbywaj? si? tutaj dyskoteki, dancingi, wieczorki taneczne oraz inne plenerowe imprezy. W najbli?szej okolicy na wydmie nadmorskiej zachowa? si? pi?kny starodrzew.

Dla mi?o?ników wycieczek rowerowych ,niedaleko apartamentu(60m)znajduje si? atrakcyjna i malowniczo po?o?ona droga rowerowa prowadz?ca wzd?u? pla?y do Parku Krajobrazowego, a dalej do samego Ustronia Morskiego. Równie? uprawiaj?cy Nordic Walking znajd? tu urzekaj?ce pi?knem krajobrazu trasy do uprawiania tego sportu.

Obiekt Zielone Tarasy ,w którym jest umiejscowiony apartament morski relaks posiada miejsca parkingowe, a na dachu budynku zielone tarasy z miejscem do wypoczynku lub opalania. 24 h monitoring obiektu zapewnia bezpiecze?stwo wypoczywaj?cym.

Do dyspozycji go?ci apartamentu jest sala fitness oraz si?ownia gratis!

Dwie szybkobie?ne windy umo?liwiaj? swobodne korzystanie z wy?szych kondygnacji. Ca?y obiekt s?u?y g?ównie wypoczynkowi, relaksowi i wakacyjnym pobytom.

Nie ma tu, charakterystycznego dla typowych osiedli mieszkaniowych, zgie?ku i codziennej krz?taniny. Bezpo?rednie s?siedztwo hoteli np. Aquarius, Solny daje mo?liwo?? korzystania z basenów, zabiegów leczniczych, borowin, Spa, restauracji, kortu i strze?onego parkingu.

Brak barier architektonicznych: wygodne podjazdy, dwie windy umo?liwiaj?ce wje?d?anie na wy?sze pi?tra z poziomu gara?y, miejsca parkingowe dla niepe?nosprawnych - to wszystko sprawia, ?e ZIELONE TARASY oraz sam apartament Morski Relaks(brak progów, szerokie drzwi i otwarta przestrze?) to miejsce stworzone równie? do wypoczynku dla osób niepe?nosprawnych i z ma?ymi dzie?mi.

Dla dzieci jest zamkni?ty bezpieczny plac zabaw. Niedaleko basen kryty(100m),sauny(100m), spa(100m) pole do minigolfa(300m), bilard, korty tenisowe otwarte(60m) i kryte(1km) boisko do koszykówki(200-300m), pi?ki no?nej(200-300m), r?cznej(200-300m), skatepark(250m) , squash(600m), park linowy (1,5km),park wodny (2km),lodowisko(2km),szachy na powietrzu(300m), sklep spo?ywczy (100 m) , kawiarnia(100m), restauracja (100m), sma?alnia ryb (100m) supermarket (250 m), hipermarket (600 m),apteka (250 m), Mc Donalds (600 m), centrum-Stare Miasto (1km),ko?ció? (600 m), przystanek autobusowy (100 m), szpital (1,5 km), katedra (1km).

Morski Relaks to wygodny, przestronny, nowocze?nie urz?dzony nadmorski apartament (39,50m2),który sk?ada si? z nast?puj?cych pomieszcze?:

- pokój dzienny (2 rozk?adane kanapy, ?awa, stó? i 4 krzes?a, telewizor, radio, internet wifi- gratis!),dodatkowo dla ma?ych dzieci i niemowl?t istnieje mo?liwo?? nieodp?atnego wypo?yczenia ?ó?eczka(kojca) oraz krzese?ka do karmienia!

- kuchnia z pe?nym wyposa?eniem (zastawa sto?owa, sztu?ce, garnki, mikrofalówka, zmywarka, lodówka, a tak?e inne sprz?ty niezb?dne do przygotowania posi?ków)

- ?azienka z kabin? natryskow? i automatyczn? pralk? do u?ytku dla go?ci

Apartament posiada du?y (12m2) nas?oneczniony balkon od strony po?udniowo-zachodniej dzi?ki czemu mo?na korzysta? z opalania przez prawie ca?y dzie?. Na balkonie znajduje si? stolik z krzese?kami i du?y wygodny le?ak daj?cy mo?liwo?? opalania lub poobiedniej drzemki na ?wie?ym powietrzu. Dodatkowo w budynku , na dachu, umieszczone s? dwa zielone tarasy, na których go?cie apartamentu mog? si? opala?.

Dla wypoczywaj?cych w morskim apartamencie przygotowane s? ko?dry, poduszki, prze?cierad?a, r?czniki. W ten sposób mo?e wypoczywa? nawet 4-ro osobowa rodzina. Ca?o?? przemy?lana pod wzgl?dem wygody dla wypoczywaj?cych. Dodatkowo dla go?ci apartamentu przygotowano specjalne pomieszczenie na rowery, wózek, sprz?t pla?owy. Istnieje równie mo?liwo?? wynajmu w promocyjnej cenie rowerów-25z? za dzie?(oferta skierowana tylko do go?ci morskiego apartamentu).

Apartament Morski Relaks to miejsce w ko?obrzeskim uzdrowisku, w którym mo?na doskonale odpocz?? zarówno singiel, para, rodzina z dzie?mi, jak i emeryt, senior .Dzi?ki licznym atrakcjom znajduj?cym si? w pobli?u apartamentu i du?ej dawce jodu nadaje si? na miejsce wypoczynku nie tylko latem ale przez ca?y rok. Wszystko dodatkowo w pi?knym otoczeniu i za rozs?dn? cen?.

Zapraszaj?c Pa?stwa do sp?dzenia czasu w Uzdrowisku Ko?obrzeg-Polskiej Stolicy Spa mamy nadziej?, ?e zechc? Pa?stwo skorzysta? z naszej oferty. B?dzie nam mi?o Pa?stwa go?ci?.

Zapraszamy


Apartament Morski Relaks Kołobrzegnoclegi Kołobrzegnoclegi

Apartament Morski Relaks

Cennik wynajmu apartamentu
stycze?, luty, marzec, pa?dziernik, listopad, grudzie?100.00 zł
kwiecie? (oprócz Wielkanocy - 190z?)100.00 zł
maj (oprócz weekendu majowego - 190 z?)120.00 zł
czerwiec150.00 zł
lipiec190.00 zł
sierpie?190.00 zł
wrzesie?120.00 zł
Zdjęcia Apartament Kołobrzeg

Cena dotyczy ca?ego apartamentu za dob?. Mo?liwa jest negocjacja ceny!

Doba zaczyna si? o godzinie 13, a ko?czy si? o godzinie 10 nast?pnego dnia.

Minimalny czas pobytu w wakacje, ferie zimowe, ?wi?ta to 7 dób, w pozosta?ym okresie roku 3 doby

W apartamencie obowi?zuje zakaz palenia oraz wprowadzania zwierz?t.

Po otrzymaniu zapytania telefonicznego lub wype?nionego formularza rezerwacji najszybciej jak to b?dzie mo?liwe poinformujemy o dost?pno?ci apartamentu w interesuj?cym Pa?stwa terminie. W przypadku, gdy apartament b?dzie w danym terminie zaj?ty przedstawimy ofert? alternatywn?. W dniu przyjazdu pobieramy kaucj? zwrotn? ustalan? z klientem indywidualnie. Nale?no?? za pobyt nale?y ui?ci? najpó?niej w dniu przyjazdu gotówk? lub przelewem nie pó?niej ni? 7 dni przed rozpocz?ciem pobytu. W przypadku odwo?ania rezerwacji w okresie do 60-ciu dni przed dniem rozpocz?cia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Podane ceny obowi?zuj? przy pobytach 5-dniowych i d?u?szych.

Do ceny za pobyt nalezy doliczy? op?at? za ko?cowe sprzatanie w wysoko?ci 99z?.

DODATKOWE OP?ATY:
- w Ko?obrzegu obowi?zuje op?ata uzdrowiskowa 3,00 pln za osob? doros?? / doba, 1,50 pln za dziecko do lat 7/ doba.

Idź do góry strony


[Rozmiar: 498 bajtów]

Kemping w MielnieNiewielka odleg?o?? od pi?knej, szerokiej pla?y - 500 m jest atutem po?o?enia domku kempingowego. Przej?cie na pla?? zajmuje kilka minut spacerem wzd?u? lasu nadmorskiego. Po drodze mijamy stawy rybne - atrakcj? dla mi?o?ników w?dkowania. Niedaleko równie? oko?o 400m stadnina koni oraz ko?ció? ,sklep spo?ywczy oraz market Netto. Dla lubi?cych wycieczki rowerowe niedaleko budynku znajduje si? atrakcyjna i pi?knie po?o?ona droga rowerowa prowadz?ca do Mielenka, Sarbinowa lub do centrum Mielna, z której korzystaj? tak?e liczni mi?o?nicy Nordic Walking.

Domek kempingowy "Morski Relaks2" znajduje si? na dzia?ce o pow. 1000 m2. Sk?ada si? z przyczepy kempingowej dla 5 osób, wyposa?onej w lodówk?, szafki, umywalk?, telewizor. Nowe WC typu "Toy-Toy" znajduje si? 10m od przyczepy. W pobli?u równie? przygotowany kr?g do rozpalania ogniska. Przed domkiem kempingowym znajduje si? zadaszone miejsce, gdzie mo?na spo?ywa? posi?ki i odpoczywa?.

"Morski Relaks 2" to miejsce stworzone dla osób pragn?cych wyciszenia, kontaktu z przyrod?, czystych szerokich pla? jak równie? dla mi?o?ników rozrywek, których w Mielnie nie brakuje.

Zapraszaj?c Pa?stwa do sp?dzenia czasu w Mielnie mamy nadziej?, ?e zechc? Pa?stwo skorzysta? z naszej oferty. B?dzie nam mi?o Pa?stwa go?ci?.

Zapraszamy
kwiecie?80.00 zł
maj100.00 zł
czerwiec90.00 zł
lipiec200.00 zł
sierpie?200.00 zł
wrzesie?50.00 zł
Zdjęcia Kemping Mielno

Cena dotyczy ca?ej przyczepy kempingowej za dob? do 4 osób.
Istnieje mo?liwo?? rozbicia namiotu - koszt 30 z? za osob? (doba).

Doba zaczyna si? o godzinie 16, a ko?czy si? o godzinie 10 nast?pnego dnia.

Mo?liwa jest negocjacja ceny!

Idź do góry strony

Rezerwacja
Apartament:
Imię i nazwisko:
Miejscowość:
Nr tel.:
E-mail:
Termin od:
Termin_do:
Uwagi:
 

Apartament Morski Relaks w Zielonych Tarasach
ul.Fredry 9B,
78-100 Ko?obrzeg
apartament@morskirelaks.pl
tel. kom.: 602 42 94 66

mapa dojazdu

Domek Kempingowy Morski Relaks 2
ul. Spokojna
Mielno
apartament@morskirelaks.pl
tel. kom.: 602 42 94 66

mapa dojazdu
Idź do góry strony

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.1